Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
258
Интервју со воскреснатата шведска машинерија, At The Gates.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
140
Интервју со шведската дет/треш машинерија The Crown.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
405
Интервју со скопскиот треш новитет, Unending Fury.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
216
Интервју со пивската машинерија, Tankard
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
218
Интервју со монументалните дет металци Pestilence.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
719
Интервју со новата кумановска сила, Triggered.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
448
Интервју со домашната крастерска машина Born For Slaughter
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
380
Интервју со турскиот брутален одред, Cenotaph.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
307
Интервју со холандската безвременска дет метал машинерија.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
937
Интервју со „лешинарите“ Shock Troopers
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
937
Интервју со приградскиот хардкор потфат, Trendkill.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
347
Кратко интервју со Зиле (Terrorvoid Promotions) во врска со DXtreme сцената на Д фестивалот во Дојран.