Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
67
Легендата напаѓа повторно.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
463
Shock Troopers наскоро со издание на плоча
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
335
Интервју со Hardfaced
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
355
Интервју со воскреснатата шведска машинерија, At The Gates.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
209
Интервју со шведската дет/треш машинерија The Crown.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
475
Интервју со скопскиот треш новитет, Unending Fury.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
289
Интервју со пивската машинерија, Tankard
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
300
Интервју со монументалните дет металци Pestilence.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
812
Интервју со новата кумановска сила, Triggered.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
527
Интервју со домашната крастерска машина Born For Slaughter
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
444
Интервју со турскиот брутален одред, Cenotaph.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
366
Интервју со холандската безвременска дет метал машинерија.