Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
178
Интервју со грчкиот блек метал бенд Yovel.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
75
Интервју со германската треш метал машинерија, Pessimist.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
130
Легендата напаѓа повторно.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
515
Shock Troopers наскоро со издание на плоча
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
402
Интервју со Hardfaced
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
407
Интервју со воскреснатата шведска машинерија, At The Gates.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
271
Интервју со шведската дет/треш машинерија The Crown.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
522
Интервју со скопскиот треш новитет, Unending Fury.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
351
Интервју со пивската машинерија, Tankard
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
359
Интервју со монументалните дет металци Pestilence.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
868
Интервју со новата кумановска сила, Triggered.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
578
Интервју со домашната крастерска машина Born For Slaughter