Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
39
Легендата напаѓа повторно.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
436
Shock Troopers наскоро со издание на плоча
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
316
Интервју со Hardfaced
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
337
Интервју со воскреснатата шведска машинерија, At The Gates.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
189
Интервју со шведската дет/треш машинерија The Crown.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
461
Интервју со скопскиот треш новитет, Unending Fury.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
272
Интервју со пивската машинерија, Tankard
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
282
Интервју со монументалните дет металци Pestilence.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
796
Интервју со новата кумановска сила, Triggered.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
509
Интервју со домашната крастерска машина Born For Slaughter
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
427
Интервју со турскиот брутален одред, Cenotaph.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
347
Интервју со холандската безвременска дет метал машинерија.