Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
120
Интервју со шведската дет/треш машинерија The Crown.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
387
Интервју со скопскиот треш новитет, Unending Fury.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
196
Интервју со пивската машинерија, Tankard
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
196
Интервју со монументалните дет металци Pestilence.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
698
Интервју со новата кумановска сила, Triggered.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
427
Интервју со домашната крастерска машина Born For Slaughter
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
361
Интервју со турскиот брутален одред, Cenotaph.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
288
Интервју со холандската безвременска дет метал машинерија.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
918
Интервју со „лешинарите“ Shock Troopers
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
913
Интервју со приградскиот хардкор потфат, Trendkill.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
326
Кратко интервју со Зиле (Terrorvoid Promotions) во врска со DXtreme сцената на Д фестивалот во Дојран.
Card default 78fa2f522b1ff681fd0146584b26ffb7bd3f8e028d2bdf2264cd7fabc383b4da
2125
Интервју со треш метал новајлиите, Shell Shock.