Bölzer имаат ново ЕР издание

Bölzer имаат ново ЕР издание

„Lese Majesty“ е новото ЕР издание на Bölzer и официјално излегува утре. ЕР-то има четири нови песни, а веќе имаме можност да ја слушнеме првата (и одлична) песна од изданието, „A Shepherd in Wolven Skin“.