Bolt Thrower се реинкарнираа...

Bolt Thrower се реинкарнираа...

…и се појавија дури во Тексас… Frozen Soul се многу опасен бенд што многу добро ги одомаќинува вечните Bolt Thrower. Секако дека не станува збор за бледа копија, туку за дет метал духот кој споменативе многу долго време го негуваа. Како и да е, во јануари им излегува првиот албум „Crypt of Ice“, а како звучи може да заклучите од двете старошколски спотчиња што ги снимија. Не чекајте, кликајте!