Dark Tranquillity снимија нов спот

Dark Tranquillity снимија нов спот

Денес официјално излегува „Moment“, па за таа цел, DT снимија нов спот за песната „Eyes Of The World“. Да дочекаме уште многу вакви албуми во иднина!