„Мугрите“ нa Shock Troopers

„Мугрите“ нa Shock Troopers

Станува збор за уште една песничка од новиот албум „Глуво доба“, кој ќе излезе во март на плоча, а тоа веќе добро го знаеме. Дури и цела песна да беше како почетокот, немаше да замерам, поштено завлекуе и акнуе од земја. Можело дури и да нема ни краст ни пеење, пораката е примена… Така некако би звучеле и мугрите ако ги опишуваме звучно. На слушање.