Нови црнила од Mayhem

Нови црнила од Mayhem

Следниот месец излегува „Daemon“, а денес имаме можност да ја преслушаме „Of Worms and Ruins“. Црнила at it’s finest!