Старите пијаници имаат ново ЕР

Старите пијаници имаат ново ЕР

Sodom ќе издадат ЕР следниот месец, кое се вика „Out of the Frontline Trench“. Нема некои големи новости, три нови песни, една стара преснимена и една лајв. Како и да е, имаме можност да ја слушнеме „Down on Your Knees“. Класика.