The Ocean најавуваат нов албум со нова песна

The Ocean најавуваат нов албум со нова песна

Новиот албум се вика „Phanerozoic II: Mesozoic | Cenozoic“, а ќе излезе дури оному септември. Албумот ко да е поделен пола/пола. Половина песни се со вокали, половина инструменталки, а албумот трае 100-тина минути. Во меѓувреме, имаме можност да ја слушнеме одличната 13-минутна „Jurassic | Cretaceous“.