Видео поздрав од At The Gates

Видео поздрав од At The Gates

Иако малку доцниме со поздравов ама подобро некогаш отколку никогаш. За концертот на At The Gates во Скопје веќе сте доволно информирани, така што нема потреба од ништо дополнително. Минатата недела поразговаравме со нив како најава за концертот, а еве го и најавениот поздрав!

At The Gates во Скопје! 04.12.2018-Mкц

null