Meshuggah - ново видео!

Meshuggah - ново видео!

“Break These Bones Whose Sinews Gave It Motion”, е спот од новиот албум на Meshuggah, “Koloss”.
Режисер на спотот е Owe Lingvall од Village Road Film.
Вокалот на бендот Jens Kidman изјавува: “We were high on tacos and sodas when we recorded this video.”
Секој обид за превод на неговата изјава би бил јалов! :D